Boktor

Uiterlijk

 • Een volwassen boktor is 10-25 mm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken
 • De larve heeft een lengte tot 3 mm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken
 • -De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt

Ontwikkeling

 • Volledige gedaanteverwisseling
 • Ontwikkelingsduur van ei tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium 2 tot weken, imagostadium 3 tot 4 weken
 • In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt
 • Een temperatuur van 25°C en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de boktorlarve

Leefwijze

 • De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben
 • Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten la voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt.
 • De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9 mm, gewoonlijk met een gerafelde rand
 • Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur: korte ronde staafjes met grof poeder

Schade

 • Boktorren tasten vaak dakconstructies aan
 • Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd; bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast
 • Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast