Bruine rat

Uiterlijk

 • Rug meestal grijsbruin, buik lichter.
 • Allerlei kleurvariaties mogelijk
 • Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar
 • Staart iets korter dan het lichaam
 • Volwassen: lichaamslengte 22 tot 30 cm, lichaamsgewicht ca. 500 gram
 • Sporen: uitwerpselen zijn stomp, tot 2 cm lang, 0,5 cm dik buiksmeer, looppaden
  Ontwikkeling
 • Draagtijd 21 tot 23 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 tot 10 jongen
 • Jongen na 3 maanden geslachtsrijp
 • Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3
 • jaar

Leefwijze

 • ‘Cultuurvolger’, uitstekende graver en zwemmer
 • Vooral ’s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste
 • Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten

Schade/overlast

 • Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil) en paratyfus
 • Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en ziekte van Aujeszky e.a.