Hoornaar

janvanderknokke.nl

 Uiterlijk

 • Gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, kop, 
   orststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 17 tot 24 mm lang, darren 21 tot 28 mm; larven wit en pootloos
 • Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facet-ogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed
 • 2 stevige zijwaarts bewegende kaken met daaronder monddelen waarmee de  wesp kan likken en zuigen; 2 paar  doorzichtige vleugels
 • Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd

janvanderknokke.nl

  Ontwikkeling

 • Volledige gedaanteverwisseling
 • Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 10 dagen; larvalestadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken; duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken; mannetjes uit onbevruchte eieren. In augustus/september komenmannelijke exemplaren (darren) en vruchtbarewijfjes(jonge koninginnen) uit de poppen; deze  verlaten het nest om te paren; de darren sterven spoedig na de paring

Leefwijze

 • Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen
 • Eiwit- en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven
 • Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengrond, doorsnede van 20 tot 35 cm
janvanderknokke.nl
 • Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag)
 • Een hoornaarnest kan in de loop van het jaar uitgroeien tot 4.000  bewoners
 • Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larve

Schade

 • Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
 • De hoornaar is ‘vriendelijker’ dan de meeste wespensoorten; hoornaars zullen alleen steken als ze bekneld raken of als men ze aanraakt
 • Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaan uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
 • Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis