Mier


Uiterlijk

 • De werksters van mieren zijn alle 3-5 mm lang (Alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca. 5 mm); antennen altijd geknikt
 • De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters
 • Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan de werksters
 • De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier bijvoorbeeld is zwart glanzend

Ontwikkeling

Farao mier

Farao mier


 • Volledige gedaanteverwisseling
 • Een mierenkolonie is ’s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt
 • De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer
 • De werksters leven soms 2 tot 3 jaar

Leefwijze

 • Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een ‘’bruidsvlucht’’, hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen
 • De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten
 • Uit de gelegde eitjes komen weer werksters
 • Mieren voeden zich met andere insecten en met zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen
 • De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond
 • Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen

Schade

 • – Deze ijverige diertjes kunnen weinig schade  veroorzaken, maar wel veel overlast.
 • De faraomier daarentegen heeft een heel ander verhaal.