Huisvlieg

Uiterlijk              

foto janvanderknokke.nl

 • De lengte van een volwassen kamervlieg: 7-8 mm
 • Larve, pootloos, ca. 1 cm lang; geen duidelijke kop
 • Pop: bruin van kleur
Ontwikkeling
 • Volledige gedaanteverwisseling
 • Wijfje legt 600 tot 2000 eitjes ca. 100-150  per keer
 • Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larvale stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen
 • Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1 tot 3 weken

Leefwijze

 • De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals in mest in stallen.
 • Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen
 • Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
 • De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes daarentegen leven 2 tot 3 maanden
 • De larven van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal danenkele centimeters

Schade
  • Kamervliegen bevuilen oppervlakken
  • Kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen
  • Zijn in grote aantallen hinderlijk