Vleesvlieg

Uiterlijk

  • De vleesvlieg is iets forser dan de kamervlieg
  • Heldere metaalachtig glanzende kleuren

Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling
  • De wijfjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten
  • Het eistadium duurt 1 dag; duur larvestadium (made): 6 tot 12 dagen; pop 8 tot 13 dagen, imago ca. 5 weken
  • De verpopping vindt in het algemeen plaats in de grond
  • De wijfjes kunnen de geur van rottend vlees (kadavers) op grote afstand waarnemen

Leefwijze

  • Vleesvliegen komen niet vaak gebouwen binnen
  • De larven worden nog wel eens aangetroffen in groencontainers (gft) die te lang gevuld hebben gestaan
  • De larven van de vleesvlieg kunnen zich ook in mest en composthopen ontwikkelen
  • De vrouwtjes kunnen hun eitjes afzetten in wonden van schapen waar de larven zich in de wonden ontwikkelen
  • Imago’s zijn bloembezoekers

‘Dambordvlieg’ foto janvanderknokke.nl

Schade

  • Gezondheidscomplicaties bij schapen die niet regelmatig (dagelijks) gecontroleerd worden door hun verzorgers
  • Kunnen ziekteverwekkende organismen verspreiden, zoals virussen en bacteriën