Wesp

Uiterlijk

foto janvanderknokke.nl

 • Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
 • Werksters ca. 10 tot 15 mm lang, koninginnen iets forser
 • Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
 • Overgang van borstuk naar achterlijf sterk ingesnoerd
Ontwikkeling
 • Volledige gedaanteverwisseling

  foto janvanderknokke.nl

 • Eind april zet een jonge koningin eitjes af
 • Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei
 • Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw
 • Levensduur werksters 6 tot 7 weken

Leefwijze

 • Limonadewespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
 • De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes

  ‘Doorsnede wespennest’ foto janvanderknokke.nl

 • De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe jonge koninginnen. Alleen de jonge koninginnen overwinteren
 • Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
 • Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten enz.
 • Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond

Schade

 • Wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
 • Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; eens teek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
 • Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis