Bestrijding

Dierplagen …

Alleen het woord is al genoeg om bij verschillende mensen de rillingen over de rug te veroorzaken.

We kunnen op twee manieren maatregelen treffen om de dierplagen te verminderen.

1. Weringsmaatregelen:  * Het veranderen van de leefomgeving van het dier
* Het aanbrengen van wering

2. Bestrijdingsmaatregelen: * Het doden van het dier met daarvoor
toegelaten middelen.

Ga hier niet zelf mee experimenteren, maar u kunt het best contact opnemen met een bestrijdingstechnicus.