Plan van aanpak

Onze aanpak in ongediertebestrijding werkt
De Groot Ongediertebestrijding streeft naar een zo natuurlijk mogelijke aanpak van uw ongedierteprobleem.

Onderhoudscontract
Bedrijven, agrariërs en winkels kunnen in overleg een service- en onderhoudscontract op maat samenstellen. Dat houdt in dat De Groot Ongediertebestrijding uw bedrijf plaagdiervrij houdt tegen een gereduceerd tarief. Uiteraard houden we een nauwkeurige administratie bij. Vraag naar de mogelijkheden: 06-23413220.

Mollen en woelratten
Worden deskundig weggevangen

Vijf stappen
De aanpak van De Groot Ongediertebestrijding bestaat uit vijf stappen die volledig zijn afgestemd op uw woning of bedrijf:

 1. Determinatie
  We bekijken van welke diersoort u (over)last heeft.
 2. Inventarisatie
  Vervolgens inventariseren we de verspreiding. We onderzoeken de plekken in en rondom uw woning of bedrijf waar we de diersoort kunnen verwachten.
 3. Planning & preventie
  We maken een bestrijdingsplan met informatie over het hoe en wanneer van onze ongediertebestrijding en stellen de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseren we wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.
 4. Uitvoering
  De ongediertebestrijding en weringsmaatregelen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd.

Controle
De laatste stap bestaat uit een analyse van het effect van de uitgevoerde ongediertebestrijding en de genomen weringmaatregelen. Zo nodig voeren we een nabehandeling uit.